Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht een overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Huppertz & Verstraeten GbR, Schildstraße 12, 52062 Aachen, +49 241 47584702, info@die-geigenbaumeister.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Indien u goederen van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u deze (inclusief de originele factuur) binnen de herroepingstermijn aan ons te retourneren.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract opzegt, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u heeft verzocht de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding tussen de diensten die reeds zijn verricht tot het moment waarop u ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst en de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.

In het geval van goederen kunnen wij de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Gebruik alleen het originele verpakkingsmateriaal om schade aan het instrument of de strijkstok tijdens de retourzending te voorkomen.

 

Voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht bij diensten-/arbeidsovereenkomsten met consumenten (§ 356 BGB)

U wordt er voorts uitdrukkelijk op gewezen dat het herroepingsrecht in het geval van een overeenkomst inzake dienstverlening voortijdig vervalt indien de dienst volledig is verricht en Huppertz & Verstraeten GbR pas met de dienstverlening is begonnen nadat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd en u tegelijkertijd hebt bevestigd dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest bij de volledige uitvoering van de overeenkomst door Huppertz & Verstraeten GbR.

Uitsluiting van wanneer het herroepingsrecht niet van toepassing is

Dit recht geldt niet voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Productaanvraag

This site is registered on wpml.org as a development site.